Hao Chi - Dimsum Taipei tự hào là thương hiệu Dimsum đầu tiên tại Việt Nam xuất hiện sự kết hợp giữa dimsum và trà sữa chuẩn vị Đài.

Với nỗ lực không ngừng, đội ngũ của chúng tôi đưa 7 cửa hàng đi vào hoạt động trong thời gian diễn biến bất thường của 2020-2022. 

Muốn đi xa hãy đi cùng nhau, chúng tôi mong muốn tìm kiếm những đối tác cùng tầm nhìn để phát triển thương hiệu mạnh mẽ trong thời gian sắp tới, đồng hành cùng chúng tôi đầu tư sinh lời - phát triển bền vững.